"יש לשכשך לפני השימוש"

יש לשכשך לפני השימוש

בשנת תרצ"ט (1939) פנה לוועד הלשון רוקח מנס ציונה בעניין הכיתוב הנוהג בבקבוקי תרופות  "לנער לפני השימוש". בעקבות פנייתו העלה הוועד הצעות העשויות להפתיע את הדוברים בני זמננו.