למד לשונך – רשימות מאוירות

למד לשונך – רשימות מאוירות

עלוני 'למד לשונך', המתפרסמים משנת תשכ"ב (1962) ועד ימינו, מביאים לידיעת הציבור מבחר מונחים מתוך מילונים מקצועיים שאושרו במליאת האקדמיה ולצדם מילים בשימוש כללי. בכמה עלונים נלווים למונחים איורים לצורך המחשה, ואנו מביאים בפניכם טעימה מהם.