אַל תֹּאמַר – אֱמֹר

אַל תֹּאמַר – אֱמֹר

מבחר מתוך החוברת בהוצאת ועד הלשון העברית, ירושלים תרע"א (1911).
"'ועד הלשון' מבקש את כל המתענינים בשפור הדבור העברי להשתדל בהפצת הגליונות האלה בין המדברים עברית; כמו כן להודיענו (עפ"י האדריסה ח. ל. זוטא, ירושלם) את כל השגיאות השגורות בדבור."