אז והיום: דירה חדשה בשפה ישנה

אז והיום: דירה חדשה בשפה ישנה

בשנת תרס"ט (1909) תואר בעיתון "הזמן" כיצד עבר הבנק הגדול באמריקה לדירתו החדשה. התוכלו לזהות מתוך ההקשר את משמעותן המודרנית של המילים הישנות?