חברת עדליא

חוגגת את יום העברית

אַסְדָּרָה, פִּקּוּחַ (רֵגולציה)

אַסְדָּרָה היא מערכת של תקנות וכללים שנועדו להסדיר את הפעילות במשק – בתחום המנהל הציבורי, המסחר, התעשייה ועוד. לָרוב מוסדות הממשל קובעים את האסדרה והם גם מפקחים עליה. המילה אסדרה (באל"ף) שונה מן המילה הכללית הַסְדָּרָה בדומה להבדל בין אַבְחָנָה (דיאגנוזה) למילה הכללית הַבְחָנָה. מאסדר הוא האדם או הגוף המופקד על האסדרה.

מְנַהֵל מֵיזָם (פְּרוֹיֶקְטוֹר)

מנהל מיזם הוא אדם העומד בראש מיזם, אחראי לביצועו ולעתים גם לתכנונו. בדרך כלל מדובר בתפקיד לטווח זמן מוגדר. המונח הלועזי פרויקטור אינו קיים ככל הנראה בלשונות אחרות.

חִסְרָה (יתרת חובה)

חסרה היא "מינוס" בחשבון הבנק, מצב שהוא תוצאה של משיכת יתר (אוברדרפט). המילה חִסרה שקולה במשקל המילה יִתרה, ומבחינת המשמעות היא ניגודה. המילה חִסְרָה באה להחליף את הצירוף 'יתרת חובה' (או 'יתרת חוב') – צירוף לא הגיוני, בדומה לצירוף 'צמיחה שלילית'.
נעיר כי צורת הרבים של יִתְרָה היא יְתָרוֹת, ובנסמך יִתְרוֹת־, למשל 'יִתְרות זכות'.