טיב קפיטל – סוכנות ביטוח

חוגגת את יום העברית

 סוכן

סוכן הוא ביסודו מונח מנהלי בלשון האכדית המציין את הממונה על בית המלך. צורה אחרת שבה התגלגלה אלינו אותה המילה היא סגן. המילה האכדית סוכן קשורה אל השורש העברי שׁכ"ן: אדם בכיר המקורב למלך ושוכן לצדו.

ביטוח

המילה ביטוח נוצרה בעברית החדשה, אך השורש בט"ח מוכר כבר מן הפועל המקראי בָּטַח ומן המילים בֶּטַח ובִטָּחוֹן. שורש זה מציין הישענות, היסמכות, שלווה ויציבות. בערבית אותו השורש מציין הפלה והשלכה ארצה, ואף שהדברים נראים רחוקים יש שהציעו לקשור ביניהם: הבוטח במישהו כביכול משליך עליו את עצמו ואת אמונו.​