יומן הרשת 'the typewriter'

חוגג את יום העברית

"לשון עתיקה במציאות חדשה"

מילים אלו הן הכותרת של מאמרו של פרופ' זאב בן־חיים שעניינו מצבה המיוחד של העברית החדשה. במאמרו בן־חיים קובע: "לא זהו הדבר האופיינו לעברית, ששינתה תוכן (כדבר הזה הוא נחלת כל לשון בעולם) … אלא זה שלא מת בה שום דבר – הוא ייחודה … משום כך קיימות בלשוננו … שכבות זו על יד זו ולא זו על גב זו כבלשון מן הלשונות הממשיכות את קיומן ברציפות היסטורית".

 

והנה כמה מילים עבריות לגולש ולגולשת ביומן הרשת (בלוג):

תגובית (טוקבק) היא תגובה – קצרה בדרך כלל – שגולש כותב בעקבות ידיעה או כתבה שפורסמה בכלי תקשורת מקוון (און ליין) או בעקבות רשומה (פוסט) ביומן רשת (בלוג). תגובית היא צורת הקטנה של תְּגוּבָה. תגובן הוא מי ששולח תגוביות.