הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

חוגגת את יום העברית

מהי צורת הרבים של לִשְׁכָּה?

צורת הרבים של המילה לִשְׁכָּה היא לְשָׁכוֹת, ואולם בנסמך הצורה היא לִשְׁכוֹת־, כגון לִשְׁכוֹת־התעסוקה. כך גם במילים אחרות ממשקל זה, למשל: גִּבְעָה, גְּבָעוֹת, גִּבְעוֹת־(החול), סִדְרָה, סְדָרוֹת, סִדְרוֹת־(מתח).

צמיחה שלילית

המונח "צמיחה שלילית" נוצר בהשארת האנגלית – negative growth. לכאורה, משיקולי השימוש הכללי בלשון (עברית, אנגלית או אחרת) טבעי יותר לדבר על צמצום, פחיתה או ירידה כלכלית. הביטוי הפרדוקסי לכאורה "צמיחה שלילית" נולד מתוך שימוש מקצועי ובו נוסחות מתמטיות הן העיקר. איש מקצוע יסביר שמדובר באותו ערך באותה נוסחה – בסימן פלוס או בסימן מינוס (המונח לא נדון באקדמיה).

כמה מילים יש בשפה העברית?

מספר הערכים הראשיים המתועדים במילוני השפה העברית, לרבות מילים שאולות בכל רובדי הלשון, עומד על כ־45,000. עליהם יש להוסיף צירופי מילים למיניהם, דוגמת בֵּית־סֵפֶר, המעמידים אף הם ערכים מילוניים שנהוג להציגם במילונים כערכי משנה; מספרם של אלה עומד על כ־30,000–35,000. מספר הערכים המילוניים בשפה העברית עומד אפוא להערכתנו על כ־75,000–80,000.