מכללת אורט בראודה

חוגגת את יום העברית

מכללה

המילה מכללה היא חידוש של אליעזר בן־יהודה. הוא חידש את המילה תמורת אוניברסיטה, אך בסופו של דבר היא התקבלה במשמעות קרובה. דבר דומה קרה למילה משקפת, שאותה הוא חידש תמורת טלסקופ.

אקדמי או אקדמאי?

שם התואר הנגזר מן המילה אקדמיה הוא אקדמי: מוסד אקדמי, לימודים אקדמיים, השכלה אקדמית.

אקדמאי הוא אדם בעל השכלה אקדמית. ההגייה התקנית היא אקדמַאי – באל"ף נחה, כמו חקלַאי, טכנַאי, עיתונַאי.