אז והיום: יוצאים מהבית

מצגת בית

אז והיום: יוצאים מהבית –
בראשית העברית החדשה הובעו מושגים רבים באמצעות המילה בית. כיום רבים מהם מובעים בדרכים אחרות – לרוב במילה אחת.