העברית והארמית בימי הביניים – עיונים בלשון ובחכמת הלשון

כינוס באקדמיה ללשון העברית
י"ב–י"ג בשבט תשע"ז (8–9 בפברואר 2017)

למן ראשית ימי הביניים ועד לעת החדשה לא שימשו העברית והארמית שפות דיבור בקהילות ישראל, אך שימשו לכתיבתה של יצירה ענפה ורבת פנים. בתקופה זו נתהוו הסוגות השונות של הכתיבה בעברית ובארמית: שירה, ספרות פילוסופית, קודקסים הלכתיים, פירושים למקרא, שכלול מלאכת התרגום, יצירה של קורפוסים חדשים בכתיבה מיסטית שיטתית ועוד. לצד זה דווקא בתקופה המכונה "שיא ימי הביניים" החלו לעסוק בחכמת הלשון העברית ובחקר הדקדוק של רבדיה הקלסיים.
מטרת הכינוס היא להציג את מצב המחקר העדכני בתחומים הללו מתוך עיון עקרוני ומתודולוגי.

תכנית הכינוס

 יום רביעי, י"ב בשבט תשע"ז, 8 בפברואר 2017

9:00
משה בר־אשר, האוניברסיטה העברית והאקדמיה ללשון העברית – ברכות

9:15–10:45 מושב ראשון
הלקסיקון
אילן אלדר, אוניברסיטת חיפה – תחיות של לשון המקרא בספרות ימי הביניים
אילנה ורטנברג, הקולג' האוניברסיטאי של לונדון – העברית והארמית בספרות המדעית של ימי הביניים (אנג')
תמר קציר, האקדמיה לשון העברית – על חייהן של מילים מקראיות יחידאיות בעברית של תקופת הביניים ובעברית בת ימינו

11:00–12:30 מושב שני
חכמת הלשון א
עלי ותד, המכללה האקדמית בית ברל – בחינה מחודשת של מושג 'הנח הנעלם' (אלסאכן אללין) בספר המסלול של אבי יצחק אברהם בן מארות'
ליאורה פטרובר, מכללת ירושלים – רד"ק כמנחיל תורתם של חיוג' וריב"ג
אלנתן חן, האוניברסיטה העברית – עקרונות־על בתורת הדקדוק של ר' יונה אבן ג'נאח

14:00–15:30 מושב שלישי: מסורות העברית
ג'פרי כאן, אוניברסיטת קמברידג' – תכונות במסורת הקריאה הטברנית למקרא כדי להבטיח הגייה נכונה המשתקפות במקורות קראיים של ימי הביניים (אנג')
נדיה וידרו, הקולג' האוניברסיטאי של לונדון – חיבורים קראיים בנטיית הפועל: סוגה בלשנית ותפקידה (אנג')
שמואל בלאפ, אוניברסיטת קמברידג' בציריך – ההתפתחות של הניקוד הטברני אחרי המאה ה־11: עדות מכתבי היד של הגניזה (אנג')

15:45–16:45 מושב רביעי: לשון התרגומים
ברק אוירבך, מכללת אורנים – ערביזמים בכתביו המקוריים והמתורגמים של ר' יהודה אבן תיבון
פרנצ'סקה גורגוני, אוניברסיטת פריז, אינלק"ו-סורבון – מערבית לעברית: ספר השיר לאריסטו ואוצר המילים של הפואטיקה לאריסטו בעברית של ימי הביניים (אנג')

17:00–18:00 מושב חמישי: היבטים כלליים בחקר לשון ימי הביניים
אריאל שוה, האקדמיה ללשון העברית – על הקשיים בקביעת היקף חידושי הלשון של מחברים מימי הביניים: רש"י כמבחן
אהרן ממן, האוניברסיטה העברית – לחקור עברית בימי הביניים

ארוחת ערב חגיגית


יום חמישי, י"ג בשבט תשע"ז, 9 בפברואר 2017

9:00–10:15 מושב שישי: לשון, שירה ופילוסופיה
יוסף שטרן, אוניברסיטת שיקגו – מעשה אפוד לפרופייט דוראן: דקדוק פילוסופי של יהודי מומר (אנג')
יהושע גרנט, האוניברסיטה העברית – 'אסב רשותכון': בין עברית לארמית בפיוטי הרשות הקדומים

10:30–12:00 מושב שביעי: החיבורים ומחבריהם
יהודית קוז'ל, המכון לחקר הטקסט (CNRS-IRHT), פריז – החיבור קיצור שרשים: מתי, היכן, מי ומדוע? (אנג')
רוני שויקה, אוניברסיטת חיפה – בין ארמית בבלית לארמית הגאונים: עיון במונחים אחדים בספר השאילתות
אמיר געש, האקדמיה ללשון העברית – ספר תשובות דונש הלוי בן לברט על רבי סעדיה גאון – חיבור עברי במקורו או תרגום מן הערבית?

13:30–15:30 מושב שמיני: חקר לשון היצירות
מיכאל ריז'יק, אוניברסיטת בר־אילן והאקדמיה ללשון העברית – מערכת הפועל במגילת אחימעץ
אליצור בר־אשר סיגל, האוניברסיטה העברית – עיון מתודולוגי בשאלת חיותה של הארמית של הזוהר
דורון יעקב, האקדמיה ללשון העברית – משנה תורה בלשון הרמב"ם ובלשון העתקותיו: אנליזה של חיבור מימי הביניים
שין־ג'י פרנג, האוניברסיטה העברית – מעבר פעלים מבניינים שונים לבניין קל בארמית יהודית ספרותית מאוחרת

15:45–16:45 מושב תשיעי: חכמת הלשון ב
נאסר בסל, אוניברסיטת תל אביב – על ההשוואה לערבית בחיבור תפסיר אלאלפאט' לאבו אלפרג' הארון
חיים כהן, אוניברסיטת תל אביב – בין מדקדקי ימי הביניים למדקדקי התפילה באשכנז