עברית בקוונה תחילה: הוראת העברית כשפה נוספת לאוכלוסיות מגוונות בארץ ובעולם

may10ימים ראשון ושני, כ"א-כ"ב באייר תשע"ה (11-10 במאי 2015)
כינוס בין־לאומי מקוון

אם הוראת העברית כשפה נוספת קרובה ללבכם, אתם מוזמנים להשתתף בכינוס "עברית בקוונה תחילה" – כינוס מקוון של מכון מופ"ת בשיתוף גופים אחרים, ובהם האקדמיה ללשון העברית.
לפרטים נוספים לחצו כאן.