השתלמות לשיפור הניסוח לעובדי המשרד לביטחון הפנים

ה' בשבט תשע"ז, 1 בפברואר 2017, שישה מפגשים

בהשתלמות השתתפו עובדי המשרד לביטחון הפנים ובה נערכו סדנאות ותרגולים מעשיים בנושאים מגוונים הקשורים לעברית, ובהם כללי הכתיב וכללי הפיסוק, כלליה של מערכת שם המספר, ניסוח בהיר, שימוש במילונים.

תכנית ההשתלמות

תאריך מרצה נושא
1 בפברואר

8:30 – 10:00

10:30 – 12:00

12:00– 12:45

12:45– 13:30

14:00– 15:15

 

ד"ר אורלי אלבק

 

 

המשפט התקשורתי והצפוי

כללי הכתיב חסר הניקוד

הפסקת צהריים

תרגול

נושאים בניסוח: סוגי צירופים

7 בפברואר

8:30 – 10:00

10:30 – 12:00

12:00– 12:45

12:45– 13:30

14:00– 15:15

 

ד"ר ברק דן

ד"ר גבריאל בירנבאום

 

נושאים בדקדוק הצורות (א)

נושאים בדקדוק הצורות (ב)

הפסקת צהריים

דקדוק שם המספר (א)

דקדוק שם המספר (ב)

15 בפברואר

8:30 – 10:00

10:30 – 12:00

12:00– 12:45

12:45– 13:30

14:00– 15:15

 

ד"ר אורלי אלבק

 

 

נושאים בניסוח: סוגי משפטים

סדנת ניסוח

הפסקת צהריים

כללי הפיסוק (א)

כללי הפיסוק (ב)

 

22 בפברואר

8:30 – 10:00

10:15 – 11:45

11:45– 12:30

12:30– 13:15

13:30– 14:45

ד"ר אורלי אלבק

 

נושאים בניסוח: נושאים שונים

דרכים למניעת דו־משמעות

הפסקת צהריים

עריכת הטקסט השלם

תרגול

1 במארס

8:30 – 10:00

10:15 – 11:45

11:45– 12:30

12:30– 13:15

13:30– 14:45

 

ד"ר אורלי אלבק

ד"ר גבריאל בירנבאום

 

 

היכרות עם אתרי האקדמיה

סדנת ניסוח

הפסקת צהריים

שימוש מושכל במילונים (א)

גלגולי ביטויים

8 במארס

8:30 – 10:00

10:15 – 11:45

11:45– 12:30

12:30– 13:15

13:30– 14:45

 

ד"ר אורלי אלבק

ד"ר גבריאל בירנבאום

 

סדנת ניסוח מסכמת

השפעת הלעז

הפסקת צהריים

שימוש מושכל במילונים (ב)

עברית נכונה – האם היא קיימת?