לוח השתלמויות

השתלמויות קרובות:

> השתלמות בסיסית למשפטנים שרכשו את השכלתם המשפטית בערבית
י"ב בשבט תשע"ז, 8 בפברואר 2017, עשרה מפגשים

השתלמות תעודה לעובדי רשות מקרקעי ישראל
ל' בשבט תשע"ז, 26 בפברואר 2017, שישה מפגשים (40 שעות)

השתלמות תעודה בנושא התנסות פעילה בניסוח משפטי תקין ובהיר
י"ג באייר, 9 במאי, עד כ"ד בתמוז, 18 ביולי (עשרה מפגשים, 40 שעות)

סדנה להוראה אקדמית של הלשון העברית: הוראת שפה זרה בכלל והוראת העברית בפרט בתקופתנו: תכנים ואמצעים דידקטיים
ימים ראשון עד חמישי, ז'–י"א בתמוז תשע"ז (30 ביולי – 3 באוגוסט 2017)

השתלמויות בעבר:

 

השתלמות תעודה בנושא שיפור הניסוח של הטקסט המשפטי

ההשתלמות למשפטנים המבקשים לשפר את הניסוח בכתב ובעל פה. בהשתלמות נלמדו פרקים בתחביר, בדקדוק הצורות וגם פרקי העשרה. ההשתלמות. ההשתלמות זיכתה את משתתפיה בגמול השתלמות של 40 שעות.
המשך קריאה נעימה >>

השתלמות לשיפור הניסוח לעובדי המשרד לביטחון הפנים

בהשתלמות השתתפו עובדי המשרד לביטחון הפנים ובה נערכו סדנאות ותרגולים מעשיים בנושאים מגוונים הקשורים לעברית, ובהם כללי הכתיב וכללי הפיסוק, כלליה של מערכת שם המספר, ניסוח בהיר, שימוש במילונים.
המשך קריאה נעימה >>