מתעשרים בעברית – מטבע לשון בכל יום

'הוליך שולל', 'מפח נפש', 'שאור שבעיסה', 'מגינת לב', 'לאשורו', 'קב ונקי', 'דל"ת אמות' – העברית שלנו משופעת מטבעות לשון ואלו רק מעט מן המעט. מטבעות הלשון מְתבלים את לשוננו ומעניקים לה נופך מיוחד משלה.

יום העברית שאנו מציינים מדי שנה בשנה ביום הולדתו של אליעזר בן־יהודה יעמוד השנה (תשע"ו) בסימן מטבעות לשון. בכל יום נפרסם מטבע לשון חדש, ועד ליום העברית נתעשר ונצבור מטבעות למכביר.

osef