עברית בשידור

משדרים מיוחדים בשיתוף קול ישראל והאקדמיה:

רשת ב: לַיְלָשׁוֹן – חגיגה עברית (בין יום א' לב' מחצות עד 3:00); לשון – משפה לתרבות, רב־שיח (יום ב' 14:00).
רשת ג וקול המוסיקה: יוצרים בוחרים מטבעות לשון (יום ב').
רשת מורשת: העברית מהלכה למעשה, רב־שיח וזמר (יום ג' 17:00).
רשת ב, רשת א ורק"ע: פינות לשון – מתעשרים בעברית (יום ב').