דיוקן המשורר שאול טשרניחובסקי

המשורר שאול טשרניחובסקי, י"ט באב תרל"ה (1875) – ט"ו בתשרי תש"ד (1943)

היה חבר ועד הלשון משנת תרפ"ג.

כיתוב בבול: שאול טשרניחובסקי
כיתוב על השובל: התרל"ה–התש"ד, 1875–1943
מעצב: אד ואן אוין

לעיון בדף הבול בקטלוג המקוון של התאחדות בולאי ישראל