מחדשי העברית בְּבוּלֵי ישראל

ועד הלשון והאקדמיה בבולי ישראל

באדיבות דואר ישראל, השירות הבולאי והתאחדות בולאי ישראל.

 

מאה שנים לייסוד ועד הלשון העברית

תאריך ההופעה: 3 בספטמבר 1989

ראשיתו של ועד הלשון בחברת "שפה ברורה" שהוקמה בשנת תר"ן (1889) בירושלים ביזמת אליעזר בן־יהודה ועוד אישים ירושלמים. במלאות מאה שנה להקמת הוועד הונפק בול מיוחד.
המשך קריאה נעימה >>

דיוקן המשוררת לאה גולדברג

תאריך ההופעה: 19 בפברואר 1991

חברת האקדמיה לאה גולדברג, תרע"א (1911) – תש"ל (1970), חברה יועצת משנת תשי"ט, הייתה חברת הוועדה למילים בשימוש כללי.
המשך קריאה נעימה >>

דיוקן המשורר אברהם שלונסקי

תאריך ההופעה: 11 בפברואר 1996

חבר האקדמיה אברהם שלונסקי, תר"ס (1900) – תשל"ג (1973), נבחר לחבר בסיוון תשי"ח, היה חבר ועד הלשון משנת תש"ו.
המשך קריאה נעימה >>

דיוקן הסופר חיים הזז

תאריך ההופעה: 17 באפריל 1996

חבר האקדמיה חיים הזז, תרנ"ח (1898) – תשל"ג (1973), נבחר לחבר בכסלו תשי"ד, נבחר לחבר־כבוד בסיוון תשכ"א. נמנה עם מנסחי חוק האקדמיה ללשון העברית.
המשך קריאה נעימה >>

דיוקן המשורר אורי צבי גרינברג

תאריך ההופעה: 15 במארס 1984

חבר האקדמיה המשורר אורי צבי גרינברג, תרנ"ז (1896) – תשמ"א (1981), נבחר לחבר בתמוז תשי"ט. היה חבר ועד הפרסומים.
המשך קריאה נעימה >>

דיוקן הסופר ש"י עגנון

תאריך ההופעה: 17 במארס 1981

חבר האקדמיה הסופר שמואל יוסף עגנון, תרמ"ח (1888) – תש"ל (1970), נבחר לחבר בכסלו תשי"ד, היה חבר ועד הלשון משנת תרפ"ו.
המשך קריאה נעימה >>

דיוקן הסופר יהודה בורלא

תאריך ההופעה: 17 באפריל 1996

חבר האקדמיה יהודה בורלא, תרמ"ו (1886) – תש"ל (1969), נבחר לחבר־יועץ בכסלו תשט"ו, נבחר לחבר־כבוד בסיוון תשכ"ז.
המשך קריאה נעימה >>

דיוקן המשורר שאול טשרניחובסקי

תאריך ההופעה: 17 באפריל 1996

המשורר שאול טשרניחובסקי, תרל"ה (1875) – תש"ד (1943), חבר ועד הלשון משנת תרפ"ג.
המשך קריאה נעימה >>

דיוקן פרופ' יוסף קלוזנר

תאריך ההופעה: 2 במארס 1982

חבר האקדמיה פרופ' יוסף קלוזנר, תרל"ד (1874) – תשי"ט (1958), נבחר לחבר בכסלו תשי"ד, היה חבר ועד הלשון משנת תר"ף, ומשנת תש"ב מנשיאי ועד הלשון.
המשך קריאה נעימה >>

עשרים וחמש שנים לפטירתו של חיים נחמן ביאליק

תאריך הופעה: 22 ביולי 1959

המשורר והסופר חיים נחמן ביאליק, תרל"ג (1873) – תרצ"ד (1934), היה חבר ועד הלשון ונשיאו משנת תרפ"ד (1924).
המשך קריאה נעימה >>

מאה שנה להולדת אליעזר בן־יהודה

תאריך ההופעה: 25 בנובמבר 1959

אליעזר בן־יהודה, תרי"ח (1858) – תרפ"ג (1922), מייסד ועד הלשון העברית ונשיא הוועד עד מותו.
המשך קריאה נעימה >>

אותיות האל"ף־בי"ת

תאריך ההופעה: 13 בפברואר 2001

בסדרה עשרים ושניים בולי אותיות האל"ף־בי"ת, חמישה בולי אותיות סופיות ובול אל"ף־בי"ת.
המשך קריאה נעימה >>

דיוקן המשוררת נעמי שמר

תאריך ההופעה: 22 באפריל 2009

חברת האקדמיה המשוררת נעמי שמר, תר"ץ (1930) – תשס"ד (2004), נבחרה לחברה בשנת תש"ס.
המשך קריאה נעימה >>