מחדשי העברית בְּבוּלֵי ישראל

ועד הלשון והאקדמיה בבולי ישראל

באדיבות דואר ישראל, השירות הבולאי והתאחדות בולאי ישראל.

 

מאה שנים לייסוד ועד הלשון העברית

תאריך ההופעה: 3 בספטמבר 1989

מאה שנים לייסוד ועד הלשון העברית

ראשיתו של ועד הלשון בחברת "שפה ברורה" שהוקמה בשנת תר"ן (1889) בירושלים ביזמת אליעזר בן־יהודה ועוד אישים ירושלמים. במלאות מאה שנה להקמת הוועד הונפק בול מיוחד.
המשיכו לקרוא.

דיוקן המשוררת לאה גולדברג

תאריך ההופעה: 19 בפברואר 1991

דיוקן המשוררת לאה גולדברג

חברת האקדמיה לאה גולדברג, תרע"א (1911) – תש"ל (1970), חברה יועצת משנת תשי"ט, הייתה חברת הוועדה למילים בשימוש כללי.
המשיכו לקרוא.

דיוקן המשורר אברהם שלונסקי

תאריך ההופעה: 11 בפברואר 1996

דיוקן המשורר אברהם שלונסקי

חבר האקדמיה אברהם שלונסקי, תר"ס (1900) – תשל"ג (1973), נבחר לחבר בסיוון תשי"ח, היה חבר ועד הלשון משנת תש"ו.
המשיכו לקרוא.

דיוקן הסופר חיים הזז

תאריך ההופעה: 17 באפריל 1996

דיוקן הסופר חיים הזז

חבר האקדמיה חיים הזז, תרנ"ח (1898) – תשל"ג (1973), נבחר לחבר בכסלו תשי"ד, נבחר לחבר־כבוד בסיוון תשכ"א. נמנה עם מנסחי חוק האקדמיה ללשון העברית.
המשיכו לקרוא.

דיוקן המשורר אורי צבי גרינברג

תאריך ההופעה: 15 במארס 1984

דיוקן המשורר אורי צבי גרינברג

חבר האקדמיה המשורר אורי צבי גרינברג, תרנ"ז (1896) – תשמ"א (1981), נבחר לחבר בתמוז תשי"ט. היה חבר ועד הפרסומים.
המשיכו לקרוא.

דיוקן הסופר ש"י עגנון

תאריך ההופעה: 17 במארס 1981

דיוקן הסופר ש"י עגנון

חבר האקדמיה הסופר שמואל יוסף עגנון, תרמ"ח (1888) – תש"ל (1970), נבחר לחבר בכסלו תשי"ד, היה חבר ועד הלשון משנת תרפ"ו.
המשיכו לקרוא.

דיוקן הסופר יהודה בורלא

תאריך ההופעה: 17 באפריל 1996

דיוקן הסופר יהודה בורלא

חבר האקדמיה יהודה בורלא, תרמ"ו (1886) – תש"ל (1969), נבחר לחבר־יועץ בכסלו תשט"ו, נבחר לחבר־כבוד בסיוון תשכ"ז.
המשיכו לקרוא.

דיוקן המשורר שאול טשרניחובסקי

תאריך ההופעה: 17 באפריל 1996

דיוקן המשורר שאול טשרניחובסקי

המשורר שאול טשרניחובסקי, תרל"ה (1875) – תש"ד (1943), חבר ועד הלשון משנת תרפ"ג.
המשיכו לקרוא.

דיוקן פרופ' יוסף קלוזנר

תאריך ההופעה: 2 במארס 1982

דיוקן הפרופ' יוסף גדליהו קלוזנר

חבר האקדמיה פרופ' יוסף קלוזנר, תרל"ד (1874) – תשי"ט (1958), נבחר לחבר בכסלו תשי"ד, היה חבר ועד הלשון משנת תר"ף, ומשנת תש"ב מנשיאי ועד הלשון.
המשיכו לקרוא.

עשרים וחמש שנים לפטירתו של חיים נחמן ביאליק

תאריך הופעה: 22 ביולי 1959

עשרים וחמש שנים לפטירתו של חיים נחמן ביאליק

המשורר והסופר חיים נחמן ביאליק, תרל"ג (1873) – תרצ"ד (1934), היה חבר ועד הלשון ונשיאו משנת תרפ"ד (1924).
המשיכו לקרוא.

מאה שנה להולדת אליעזר בן־יהודה

תאריך ההופעה: 25 בנובמבר 1959

מאה שנה להולדת אליעזר בן יהודה

אליעזר בן־יהודה, תרי"ח (1858) – תרפ"ג (1922), מייסד ועד הלשון העברית ונשיא הוועד עד מותו.
המשיכו לקרוא.

אותיות האל"ף־בי"ת

תאריך ההופעה: 13 בפברואר 2001

אותיות האל"ף-בי"ת

בסדרה עשרים ושניים בולי אותיות האל"ף־בי"ת, חמישה בולי אותיות סופיות ובול אל"ף־בי"ת.
המשיכו לקרוא.

דיוקן המשוררת נעמי שמר

תאריך ההופעה: 22 באפריל 2009

דיוקן המשוררת נעמי שמר

חברת האקדמיה המשוררת נעמי שמר, תר"ץ (1930) – תשס"ד (2004), נבחרה לחברה בשנת תש"ס.
המשיכו לקרוא.