העברית בבולי ישראל

בול העברית

bulhaivrit

בשנת תשע"א (2011) הנפיק השירות הבולאי בעצה אחת עם האקדמיה ללשון העברית בול מיוחד לשפה העברית. האיור שעל הבול מציג את מורכבותה של לשוננו השואבת מרבדים קודמים ומתחדשת ללא הרף. לבול נלווית מצגת המתארת אותו ואגב כך מספרת את סיפורה המיוחד של העברית.
המשיכו לקרוא.

מחדשי העברית בְּבוּלֵי ישראל

ועד הלשון והאקדמיה בבולי ישראל

אנשי ועד הלשון והאקדמיה ללשון העברית בבולי ישראל.
המשיכו לקרוא.