בן־גוריון והמינוח העברי

על פועלו של דוד בן־גוריון לקביעת מונחים בעברית למוסדות המדינה והשלטון

מכתב מדוד בן-גוריוןבמלאות 125 שנים להולדתו של דוד בן־גוריון (תרמ"ז – תשל"ד, 1973-1886) פרסמנו לזכרו את מכתבו אל ועד הלשון בעניין קביעת מונחים בעברית למוסדות המדינה והשלטון. המכתב נשלח ביום כ"ד בשבט תש"ח (2 בפברואר 1948), ערב כינונה של מועצת המדינה הזמנית. במכתבו פירט בן־גוריון את מחשבותיו על הגופים ועל המוסדות העתידים לקום במדינה וציין את בעלי התפקידים הבכירים שיכהנו בהם.

הפרופ' זאב בן־חיים והפרופ' נפתלי הרץ טורטשינר (טור־סיני) כתבו לבן־גוריון כי ועד הלשון נענה לבקשתו להעמיד מונחים השייכים לחיי המדינה בהיקף נרחב וציינו כי זה למעלה משנתיים הוועד עוסק בנושא ועבודתו עומדת לפני סיום. ראשי ועד הלשון גם ביקשו מבן־גוריון סיוע בהעמדת ייעוץ מקצועי ובהעברת תקציב לביצוע המשימה. תשובתו החיובית הגיעה בתוך ימים אחדים.

ראו עוד

נתן אפרתי, העברית בראי המדינה, ירושלים תש"ע, עמ' 53-55

מכתבו של דוד בן־גוריון אל ועד הלשון, תש"ח (1948)