מטבעות מסתתרים

זהו את מטבע הלשון המסתתר מאחורי האיור.
לחצו על האיור ותגלו את התשובה.

keyad hamelech hidon
כיד המלך

behi tamrurim
בכי תמרורים

yado al haeliona
ידו על העליונה

mila piv maim
מילא פיו מים

lel shimurim
ליל שימורים

ehad bape
אחד בפה ואחד בלב

nasa pri
נשא פרי

kaftor perah
כפתור ופרח

kfizat dereh
קפיצת הדרך

kesher ktarim
קשר כתרים

uru einav
אורו עיניו

sela mahloket
סלע המחלוקת

holeh betelem
הולך בתלם

והנה כמה מטבעות שהסתתרו טוב במיוחד:

samru searotav
סמרו שערותיו

naflu panav
נפלו פניו

beyaaf
ביעף

halbanat panim
הלבנת פנים