להשתעשע במטבע

ראו עוד: אוסף מטבעות הלשוןהאיורים שלכםהצעות לפעילויות עם תלמידים.

מטבעות מסתתרים

05

זהו את מטבע הלשון המסתתר מאחורי האיור.
המשיכו לקרוא.

תשבץ מטבעות לשון – א

03

פתרו את התשבץ באמצעות מטבעות הלשון.
ברכה תתגלה לפותרים.
המשיכו לקרוא.

תשבץ מטבעות לשון – ב

06

פתרו את התשבץ באמצעות מטבעות הלשון.
הפותרים נכונה יגלו מטבע שמשמעותו 'שפע רב'.
המשיכו לקרוא.

מה הגרסה הנכונה של הביטוי?

01

מטבעות לשון שגורים זוכים לעתים לגרסאות שונות ואף משונות בלשון המתפתחת. בכל אחד מן המטבעות שלהלן בחרו בגרסה הנכונה לדעתכם ותגלו אם אתם מכירים את המטבע בצורתו המקורית.
המשיכו לקרוא.

ניבים הפוכים

04

כאן תמצאו "ביטויים" המבוססים על מטבעות לשון – אך במקום המילים המקוריות באות מילים הפוכות או מנוגדות, למשל: 'מחשיך אחור' במקום 'מאיר פנים'.
החליפו את המילים בניגודיהן ומצאו את הניבים.
המשיכו לקרוא.

מילה משותפת

02

מצאו את המילה היוצרת מטבע לשון עם כל אחת משלוש המילים.
למשל: עַל, מִשְׁלָח, מֶלֶךְ. התשובה: יָד ('על יד', 'משלח יד', 'כיד המלך').
המשיכו לקרוא.

מה התשובה הנכונה?

01

מה פירוש הביטוי? מה מקור המטבע? מה נרדף ומה מנוגד?
בחנו את ידיעותיכם בארנק המטבעות של לשוננו.
המשיכו לקרוא.

מי יודע?

03

נסו את כוחכם בשאלות פתוחות מאתגרות, והעשירו את ידיעותיכם בתשובות שצירפנו להן.
המשיכו לקרוא.