להשתעשע במטבע

ראו עוד: אוסף מטבעות הלשוןהאיורים שלכםהצעות לפעילויות עם תלמידים.

מטבעות מסתתרים

זהו את מטבע הלשון המסתתר מאחורי האיור.
המשך קריאה נעימה >>

תשבץ מטבעות לשון – א

פתרו את התשבץ באמצעות מטבעות הלשון.
ברכה תתגלה לפותרים.
המשך קריאה נעימה >>

תשבץ מטבעות לשון – ב

פתרו את התשבץ באמצעות מטבעות הלשון.
הפותרים נכונה יגלו מטבע שמשמעותו 'שפע רב'.
המשך קריאה נעימה >>

מה הגרסה הנכונה של הביטוי?

מטבעות לשון שגורים זוכים לעתים לגרסאות שונות ואף משונות בלשון המתפתחת. בכל אחד מן המטבעות שלהלן בחרו בגרסה הנכונה לדעתכם ותגלו אם אתם מכירים את המטבע בצורתו המקורית.
המשך קריאה נעימה >>

ניבים הפוכים

כאן תמצאו "ביטויים" המבוססים על מטבעות לשון – אך במקום המילים המקוריות באות מילים הפוכות או מנוגדות, למשל: 'מחשיך אחור' במקום 'מאיר פנים'.
החליפו את המילים בניגודיהן ומצאו את הניבים.
המשך קריאה נעימה >>

מילה משותפת

מצאו את המילה היוצרת מטבע לשון עם כל אחת משלוש המילים.
למשל: עַל, מִשְׁלָח, מֶלֶךְ. התשובה: יָד ('על יד', 'משלח יד', 'כיד המלך').
המשך קריאה נעימה >>

מה התשובה הנכונה?

מה פירוש הביטוי? מה מקור המטבע? מה נרדף ומה מנוגד?
בחנו את ידיעותיכם בארנק המטבעות של לשוננו.
המשך קריאה נעימה >>

מי יודע?

נסו את כוחכם בשאלות פתוחות מאתגרות, והעשירו את ידיעותיכם בתשובות שצירפנו להן.
המשך קריאה נעימה >>