לשון וחיוך

זהו את המונח הלשוני המסתתר מאחורי האיור.
לחצו על האיור ותגלו את התשובה.

dagesh hazak
דגש חזק

havara ptuha
הברה פתוחה

holam haser
חולם חסר

poal omed
פועל עומד

shva merahef
שווא מרחף

kamaz katan
קמץ קטן

zeruf kavul
צירוף כבול

torat hahege
תורת ההגה

shem ezem
שם עצם

shva nah
שווא נח

em kria
אם קריאה

binyan kal
בניין קל

guf rishon
גוף ראשון

patah gnuva
פתח גנובה