8) איך נכון לומר את המספר?

למערכת שם המספר מאפיינים ייחודיים, ואחת החידות הקשורות בה היא ההיפוך בצורת הזכר והנקבה מן הרגיל בעברית. אתם חושבים שאתם מכירים את הכללים? נסו לומר את המספרים במילים ובדקו אם צדקתם.

1. רווחי החברה גדלו פי 4.

הצג תשובה
תשובה: רווחי החברה גדלו פי ארבעה.
בספרי הדקדוק ובספרי תקנת הלשון מקובל שצורת שם המספר אחרי 'פי' היא בזכר: פי שניים, פי שלושה, פי ארבעה. המלצה זו היא על פי הצירוף המקראי פִּי שְׁנַיִם (דברים יז, ו ועוד), אם כי לא ברור אם הביטוי בן ימינו והביטוי המקראי אמנם מציינים את אותו הדבר.

2. בשבילי תמיד תהיה מספר 1!

הצג תשובה
תשובה: בשבילי תמיד תהיה מספר אחת!
מספר אחת – מדובר במספר סתמי ולא בספִירה, ומספר סתמי יבוא תמיד בנקבה.

3. ראינו דירת ½3 חדרים נחמדה.

הצג תשובה
תשובה: ראינו דירת שלושה חדרים וחצי / ראינו דירת שלושה וחצי חדרים – ראו סעיף 5 בהחלטה נפרד או נסמך במספר המונה.

4. קבענו לדבר שוב ב-1 בחודש.

הצג תשובה
תשובה: קבענו לדבר שוב בְּאחד בחודש. ראו בתשובה תאריך בחודש.

5. 3/4 מן החניכים נרשמו למסע.

הצג תשובה
תשובה: שלושה רבעים מן החניכים נרשמו למסע.
הניסוח הנפוץ "שלושת רבעי" מתאים רק במבנה סמיכות, למשל "שלושת רבעי הכיתה".

6. פתרתי עד כה 2/3 מן השאלות.

הצג תשובה
תשובה: פתרתי עד כה שני שלישים מן השאלות.
הניסוח הנפוץ "שני שליש" נחשב לא תקני, משום שרק כאשר שם המספר גבוה מ-10 השם הנמנה יכול לבוא גם ביחיד. להרחבה: עשרים שקל או עשרים שקלים.

7. הערב אתחיל לקרוא את פרק 15.

הצג תשובה
תשובה: חמש עשרה / חמישה עשר
פרק חמש עשרה (מספר סתמי) וגם פרק חמישה עשר (מספר סודר).

8. המפעל מייצר 17,500 מכוניות בשנה.

הצג תשובה
תשובה: המפעל מייצר שבעה עשר אלף וחמש מאות מכוניות בשנה.
המספר 17 מונה את האלפים, והמילה 'אלף' מינה זכר.

9. מכרנו כבר 18,215 עותקים.

הצג תשובה
תשובה: מכרנו כבר שמונה עשר אלף (ו)מאתיים וחמישה עשר עותקים.
המספר 18 מונה את האלפים, והמילה 'אלף' מינה זכר. לפני הרכיב האחרון תבוא ו', ואילו לפני הרכיבים האחרים הוספתה היא רשות.

10. המבחן יהיה ב-23 בינואר.

הצג תשובה
תשובה: המבחן יהיה בְּעשרים ושלושה בינואר.
להרחבה: תאריך בחודש.

לכל הפתרונות