כתיב חסר ניקוד – י' המציינת עיצור

מתי מכפילים את הי'? בחרו בתשובה הנכונה.

הסבר כללי: כאשר יש יו"ד עיצורית במילה (y) לעתים כופלים את האות ולעתים כותבים רק יו"ד אחת – לרוב על פי הכלל הזה: כופלים את היו"ד, למעט המקרים האלה: בראש מילה, אחרי אותיות משה וכל"ב, אם לפניה או אחריה יש אם קריאה. כמו כן בדרך כלל כותבים יו"ד לציון תנועת i אם אין אחריה שווא נח.

ראו הסברים בכללי הכתיב חסר הניקוד.

 • קִרְיָה: קרייה / קריה
  אין כופלים את היו"ד כי יש אחריה אם קריאה (האות ה"א).
 • קִרְיַת שְׁמוֹנָה: קריית שמונה / קרית שמונה
  כופלים את היו"ד כי אין לפניה או אחריה אם קריאה.
 • עִירִיָּה: עיריה / עירייה / ערייה
  כותבים שתי יו"דים אף על פי שיש אחרי היו"ד אם קריאה, שכן היו"ד הראשונה מציינת את התנועה i והשנייה – את העיצור y.
  למעשה יש כאן רצף של חיריק מלא + העיצור y (=iriya), ואכן בניקוד בא דגש ביו"ד המציין את הצטרפות היו"ד של החיריק המלא והיו"ד העיצורית. בכתיב חסר הניקוד הרצף iya נכתב תמיד בשתי יו"דים (גם אם יש אחריו אם קריאה).
 • הָיְתָה: היתה / הייתה
  כופלים את היו"ד כי אין לפניה או אחריה אם קריאה.
 • שְׁתִיַּת מַשְׁקָאוֹת: שתיית משקאות / שתית משקאות
  כופלים את היו"ד הן לפי הכלל שהרצף iya נכתב בשתי יו"דים (ראו עירייה).
 • הוֹרַי: הוריי / הורי
  בסוף מילה היו"ד העיצורית מוכפלת. הערה: היו"ד בסיומת ay היא יו"ד עיצורית.
 • מְצֻיָּן: מצויין / מצוין
  אין כופלים את היו"ד כי יש לפניה אם קריאה (האות ו').
 • מְעַנְיֵן: מעניין / מענין
  כופלים את היו"ד באמצע מילה כי אין לפניה או אחריה אם קריאה.
 • סִפְרִיָּה: ספרייה / ספריה
  הרצף iya נכתב בשתי יו"דים בכתיב חסר הניקוד (ראו עירייה).
 • יִשּׁוּב: ישוב / יישוב
  כותבים שתי יו"דים – אחת מייצגת את היו"ד העיצורית והשנייה את התנועה i שאין אחריה שווא נח. השוו מילים אחרות מאותו משקל שבהן כותבים יו"ד אחרי פ' הפועל: דיבור, סיפור.
 • יְבוּל: יבול / ייבול
  כותבים יו"ד אחת משום שאין כופלים יו"ד בראש מילה.
 • יֵאוּשׁ: יאוש / ייאוש
  כותבים שתי יו"דים – אחת מייצגת את היו"ד העיצורית והשנייה את תשלום הדגש (צירי שבא במקום חיריק לפני עיצור גרוני). השוו מילים אחרות מאותו משקל שבהן כותבים יו"ד אחרי פ' הפועל: תיאור (=תֵּאוּר), ביאור (=בֵּאוּר).
 • יִפָּגֵשׁ: ייפגש / יפגש
  כותבים שתי יו"דים – אחת מייצגת את היו"ד העיצורית והשנייה את התנועה i שאין אחריה שווא נח. השוו: תיפגש (תִּפָּגֵשׁ), ניפגש (נִפָּגֵשׁ). כך גם בשאר צורות העתיד של בניין נפעל.
 • יִכְתְּבוּ: ייכתבו / יכתבו
  כותבים יו"ד אחת משום שאין כופלים יו"ד בראש מילה. את תנועת החיריק אין מציינים ביו"ד כי יש אחריה שווא נח.
 • יִכָּתְבוּ: ייכתבו / יכתבו
  כותבים שתי יו"דים – אחת מייצגת את היו"ד העיצורית והשנייה את התנועה i שאין אחריה שווא נח. השוו: תיכתבו (תִּכָּתְבוּ). וכך גם בשאר צורות העתיד של בניין נפעל.
 • מֵאֲחוֹרַי: מאחורי / מאחוריי
  בסוף מילה היו"ד העיצורית מוכפלת. הערה: היו"ד בסיומת ay היא יו"ד עיצורית.
 • יִתָּכֵן: ייתכן / יתכן
  כותבים שתי יו"דים – אחת מייצגת את היו"ד העיצורית והשנייה את התנועה i שאין אחריה שווא נח. השוו: תיתכן (תִּתָּכֵן). כך גם בשאר צורות העתיד של בניין נפעל.
 • מְסֻיָּם: מסוים / מסויים
  אין כופלים את היו"ד העיצורית כי יש לפניה אם קריאה (האות ו').
 • אֵלַי: אלי / אליי
  בסוף מילה היו"ד העיצורית מוכפלת. הערה: היו"ד בסיומת ay היא יו"ד עיצורית.
 • חָפְשִׁיָּה: חופשיה / חופשייה / חפשיה / חפשייה
  הרצף iya נכתב בשתי יו"דים בכתיב חסר הניקוד (ראו עירייה).
 • אָפְיָהּ: אופיה / אופייה
  כופלים את היו"ד שכן אין אחריה אם קריאה (ה"א במפיק היא ה"א עיצורית).
 • דִּיּוּן: דיון / דייון
  אין כופלים את היו"ד העיצורית כי יש אחריה אם קריאה. אין מוסיפים יו"ד לציון תנועת חיריק.
 • שְׁמֵימִי: שמימי / שמיימי
  אין כופלים את היו"ד כי היא איננה עיצורית (בצירי מלא היו"ד אינה נחשבת לעיצור, ולכן גם אין מנקדים אותה בשווא. להרחבה).
 • שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה: שתים עשרה / שתיים עשרה
  אין כופלים את היו"ד כי היא איננה עיצורית (בצירי מלא היו"ד אינה נחשבת לעיצור, ולכן גם אין מנקדים אותה בשווא. להרחבה).
 • יַלְדֵי תנובה: ילדי תנובה / ילדיי תנובה
  אין כופלים את היו"ד כי היא איננה עיצורית (בצירי מלא היו"ד אינה נחשבת לעיצור, ולכן גם אין מנקדים אותה בשווא. להרחבה).

לכל הפתרונות