מתאמנים בכתיב חסר הניקוד

כתיב חסר ניקוד – ו' המציינת העיצור

מתי כותבים ו' אחת ומתי שתיים?
המשיכו לקרוא.

כתיב חסר ניקוד – י' המציינת עיצור

מתי מכפילים את הי'?
המשיכו לקרוא.