מתאמנים בכתיב חסר הניקוד

כתיב חסר ניקוד – ו' המציינת העיצור

מתי כותבים ו' אחת ומתי שתיים?
המשך קריאה נעימה >>

כתיב חסר ניקוד – י' המציינת עיצור

מתי מכפילים את הי'?
המשך קריאה נעימה >>