זכרונות ועד הלשון

לאחר שחלפו שש עשרה שנים מאז הניסיון הראשון להקים את "ועד הלשון העברית" (בשם "חברת שפה ברורה", בשנת 1889), הוקם ועד הלשון מחדש ביזמת אגודת המורים בשנת תרס"ה (1905) בירושלים. בשנים הראשונות פרסם הוועד את החלטותיו ודינים וחשבונות מדיוניו בעיתוני בן־יהודה.
בשנת תרע"ב (1912) החל הוועד להוציא את "זכרונות ועד הלשון". בסך הכול יצאו שש "מחברות" (=חוברות), האחרונה יצאה לאור בשנת תרפ"ח (1928). במחברות פורסמו הרצאות ודיונים, החלטות שונות, שמות חברי הוועד ורשימות מונחים שהחליט עליהם הוועד.
ברשימות המונחים שהתפרסמו בזכרונות ועד הלשון: מונחי החשבון (מחברת א), מונחי ההתעמלות, מונחי המלבושים (מחברת ב), מונחי גני הילדים (מחברת ג), שמות כלי הבית וחלקיהם (= רהיטים, מחברת ד), רצענות ונגרות (מחברת ה), מונחי הבנאות, מונחי הגאוגרפיה, ברכות וביטויי נימוס, מונחי הכימיה (מחברת ו).

מתפרסמות פה סריקות של שש החוברות. תוכן העניינים המובא להלן מועתק ככתיבו ב"זכרונות ועד הלשון" ולא לפי כללי הכתיב התקפים כיום.

זכרונות ועד הלשון, מחברת א (ניסן–סיוון תרע"ב)

זכרונות ועד הלשון, מחברת ב (תרע"ג)

זכרונות ועד הלשון, מחברת ג (תרע"ג)

זכרונות ועד הלשון, מחברת ד (תרע"ד)

זכרונות ועד הלשון, מחברת ה (תרפ"א)

זכרונות ועד הלשון, מחברת ו (תרפ"ח)