השתלמות תעודה בנושא התנסות פעילה בניסוח משפטי תקין ובהיר

ימי שלישי, כ"ב בניסן תשע"ז – י' בתמוז תשע"ז, 18.4.2017–4.7.2017
בית האקדמיה ללשון העברית בקריית האוניברסיטה העברית בגבעת רם

ריכוז אקדמי: ד"ר אורלי אלבק

בהשתלמות נתנסה בניסוח טקסטים משפטיים, בעיקר בכתיבה. ההשתלמות תישא אופי של סדנה. נעסוק בסוגיות נבחרות בניסוח: סדר המילים, דרכי השלילה, פעיל וסביל, משפטי זיקה ומשפטים מחוברים, מילות יחס מוצרכות, האוגד. בכל מפגש ייוחד זמן רב לתרגול הנושאים הנלמדים.
ההשתלמות מזכה את משתתפיה בגמול השתלמות של 40 שעות.

ההשתלמות מחייבת את המשתתפים לנהוג לפי נוהלי הוועדה לגמול השתלמות, בייחוד נדרשת נוכחות מלאה. מותר להיעדר משני מפגשים מסיבה מוצדקת, כגון מחלה או שירות מילואים. מי שייעדר מאחד המפגשים יידרש להמציא אישור. הנהלים מחייבים גם את המשתתפים שאינם מעוניינים בגמול השתלמות.

תכנית ההשתלמות:

מפגש ראשון כ"ב בניסן, 18 באפריל
16:30–18:00   הרצאה: מדוע הטקסט המשפטי אינו ידידותי? ד"ר אורלי אלבק
18:00–18:15    הפסקה
18:15–19:45    המשך ההרצאה

מפגש שני כ"ט בניסן, 25 באפריל
16:30–18:00   סדנה: נכתוב טקסט משפטי תקין ובהיר (א), ד"ר אורלי אלבק
18:00–18:15    הפסקה
18:15–19:45    המשך הסדנה

מפגש שלישי י"ג באייר, 9 במאי
16:30–18:00   סדנה: נכתוב טקסט משפטי תקין ובהיר (ב), ד"ר אורלי אלבק
18:00–18:15    הפסקה
18:15–19:45    המשך הסדנה

מפגש רביעי כ' באייר, 16 במאי
16:30–18:00   סדנה: נכתוב טקסט משפטי תקין ובהיר (ג), ד"ר אורלי אלבק
18:00–18:15    הפסקה
18:15–19:45    המשך הסדנה

מפגש חמישי כ"ז באייר, 23 במאי
16:30–18:00   שיעור: כללי הפיסוק, ד"ר אורלי אלבק
18:00–18:15    הפסקה
18:15–19:45    תרגיל: כללי הפיסוק, ד"ר אורלי אלבק

מפגש שישי י"ב בסיוון, 6 ביוני
16:30–18:00   הרצאה: פרקי דקדוק הצורות, ד"ר ברק דן
18:00–18:15    הפסקה
18:15–19:45    המשך הרצאה

מפגש שביעי י"ט בסיוון, 13 ביוני
16:30–18:00   הרצאה: מטבעות לשון וניבים, ד"ר גבריאל בירנבאום
18:00–18:15    הפסקה
18:15–19:45    המשך הרצאה

מפגש שמיני כ"ו בסיוון, 20 ביוני
16:30–18:00   שיעור: כללי הכתיב חסר הניקוד, ד"ר אורלי אלבק
18:00–18:15    הפסקה
18:15–19:45    תרגיל: כללי הכתיב חסר הניקוד, ד"ר אורלי אלבק

מפגש תשיעי ג' בתמוז, 27 ביוני
16:30–18:00   שיעור ותרגיל: מילות היחס, ד"ר גבריאל בירנבאום
18:00–18:15    הפסקה
18:15–19:45    שיעור ותרגיל: שם המספר, ד"ר גבריאל בירנבאום

מפגש עשירי י' בתמוז, 4 ביולי
16:30–18:00   הרצאה: שימוש בלעז – מתי פסול, מתי מותר? ד"ר גבריאל בירנבאום
18:00–18:15    הפסקה
18:15–19:45    הרצאה: עברית נכונה – האם קיימת? ד"ר גבריאל בירנבאום