השתלמות תעודה בנושא התנסות פעילה בניסוח משפטי תקין ובהיר

שימו לב, ההשתלמות נדחתה.

המועדים החדשים הם י"ג באייר, 9 במאי, עד כ"ד בתמוז,  18 ביולי.
בית האקדמיה ללשון העברית בקריית האוניברסיטה העברית בגבעת רם
ריכוז אקדמי: ד"ר אורלי אלבק

בהשתלמות נתנסה בניסוח טקסטים משפטיים, בעיקר בכתיבה. ההשתלמות תישא אופי של סדנה. נעסוק בסוגיות נבחרות בניסוח: סדר המילים, דרכי השלילה, פעיל וסביל, משפטי זיקה ומשפטים מחוברים, מילות יחס מוצרכות, האוגד. בכל מפגש ייוחד זמן רב לתרגול הנושאים הנלמדים.
ההשתלמות מזכה את משתתפיה בגמול השתלמות של 40 שעות.

ההשתלמות מחייבת את המשתתפים לנהוג לפי נוהלי הוועדה לגמול השתלמות, בייחוד נדרשת נוכחות מלאה. מותר להיעדר משני מפגשים מסיבה מוצדקת, כגון מחלה או שירות מילואים. מי שייעדר מאחד המפגשים יידרש להמציא אישור. הנהלים מחייבים גם את המשתתפים שאינם מעוניינים בגמול השתלמות.

תכנית ההשתלמות:

מפגש ראשון י"ג באייר, 9 במאי
16:30–18:00   הרצאה: מדוע הטקסט המשפטי אינו ידידותי? ד"ר אורלי אלבק
18:00–18:15    הפסקה
18:15–19:45    המשך ההרצאה

מפגש שני כ' באייר, 16 במאי
16:30–18:00   סדנה: נכתוב טקסט משפטי תקין ובהיר (א), ד"ר אורלי אלבק
18:00–18:15    הפסקה
18:15–19:45    המשך הסדנה

מפגש שלישי כ"ז באייר, 23 במאי
16:30–18:00   סדנה: נכתוב טקסט משפטי תקין ובהיר (ב), ד"ר אורלי אלבק
18:00–18:15    הפסקה
18:15–19:45    המשך הסדנה

מפגש רביעי י"ב בסיוון, 6 ביוני
16:30–18:00   הרצאה: פרקי דקדוק הצורות, ד"ר ברק דן
18:00–18:15    הפסקה
18:15–19:45    המשך הרצאה

מפגש חמישי י"ט בסיוון, 13 ביוני
16:30–18:00   סדנה: נכתוב טקסט משפטי תקין ובהיר (ג), ד"ר אורלי אלבק
18:00–18:15    הפסקה
18:15–19:45    המשך הסדנה

מפגש שישי כ"ו בסיוון, 20 ביוני
16:30–18:00   שיעור: כללי הפיסוק, ד"ר אורלי אלבק
18:00–18:15    הפסקה
18:15–19:45    תרגיל: כללי הפיסוק, ד"ר אורלי אלבק

מפגש שביעי ג' בתמוז, 27 ביוני
16:30–18:00   שיעור ותרגיל: מילות היחס, ד"ר גבריאל בירנבאום
18:00–18:15    הפסקה
18:15–19:45    שיעור ותרגיל: שם המספר, ד"ר גבריאל בירנבאום

מפגש שמיני י' בתמוז, 4 ביולי
16:30–18:00   שיעור: כללי הכתיב חסר הניקוד, ד"ר אורלי אלבק
18:00–18:15    הפסקה
18:15–19:45    תרגיל: כללי הכתיב חסר הניקוד, ד"ר אורלי אלבק

מפגש תשיעי  י"ז בתמוז, 11 ביולי
16:30–18:00   הרצאה: מטבעות לשון וניבים, ד"ר גבריאל בירנבאום
18:00–18:15    הפסקה
18:15–19:45    המשך הרצאה

מפגש עשירי כ"ד בתמוז, 18 ביולי
16:30–18:00   הרצאה: שימוש בלעז – מתי פסול, מתי מותר? ד"ר גבריאל בירנבאום
18:00–18:15    הפסקה
18:15–19:45    הרצאה: עברית נכונה – האם קיימת? ד"ר גבריאל בירנבאום