היבטים חדשים של הנוסח והלשון של מגילות מדבר יהודה: הכינוס השמיני של הסדנה הבין־לאומית לחקר העברית של מגילות מדבר יהודה וספר בן־סירא

June26-29ימים א–ד, כ'–כ"ג בסיוון (26–29 ביוני)
בית האקדמיה ללשון העברית
ירושלים

 

זה כעשרים וחמש שנה שחוקרי לשונות מגילות מדבר יהודה (העברית והארמית) מקיימים כינוס בין־לאומי. חמישה כינוסים התקיימו בחו"ל (ליידן, שטרסבורג, לובן) ושניים בארץ (אוניברסיטת בן גוריון בנגב, האוניברסיטה העברית בירושלים).

מפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית של האקדמיה ללשון העברית הפך בעשר השנים האחרונות למרכז לחקר המגילות. התצלומים המשובחים של המגילות שהכינו ברשות העתיקות ובמוזאון ישראל אפשרו לעובדי המילון קריאות חדשות מרובות במגילות. הם סיפקו אותן לפרופ' אלישע קימרון שפרסם מהדורות חדשות של החיבורים העבריים הלא־מקראיים בהוצאת יד בן־צבי, ובימים אלו הם ממשיכים לשפר את הקריאות של מגילות רבות.

עובדי המילון כבר הציגו את ממצאיהם במרכז אוריון, בקונגרס העולמי למדעי היהדות, בסדנת חיפה לחקר המגילות ועוד. כל החומר הזה מוצע לכל החוקרים בארץ ובעולם באתר 'מאגרים' – אתר המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית. ואכן חוקרי מגילות מכל העולם מתבססים כיום על ממצאי המילון ההיסטורי.

לכינוס מוזמנים כ-40 חוקרים מישראל, מאירופה, מארצות הברית ומקנדה. תכנית הכינוס תתפרסם בקרוב.