הכרה של אונסקו באליעזר בן־יהודה

האספה הכללית השלושים וארבע של אונסקו (פריז 2008) הכירה באליעזר בן־יהודה כאישיות הראויה להוקרה בין־לאומית ולהנצחה בזכות פעולותיו להחייאת הלשון העברית בדיבור.

במלאות מאה וחמישים שנה להולדתו של אליעזר בן־יהודה הציגו האקדמיה ללשון העברית והוועד הישראלי לאונסקו את מועמדותו של בן־יהודה להיכלל במפעל המורשת של אונסקו להנצחת אישים שהרימו תרומה מיוחדת במינה לתרבות לחברה ולמדע.

ההצלחה חסרת התקדים של החייאת הדיבור העברי, שנקשרה יותר מכול בשמו של אליעזר בן־יהודה, הוצגה לאונסקו גם על רקע פעילות הארגון למען שימור לשונות אתניות־לאומיות הנתונות בסכנת הכחדה.

הכרה בין־לאומית זו בבן־יהודה היא גם הכרה בהישגים שהשיגה העברית למן חידושה בדיבור לפני כמאה ועשרים שנה ועד היום. בשנת תשס"ח – שנת השישים למדינת ישראל והשנה המאה וחמישים להולדת בן־יהודה – פעלה האקדמיה ללשון העברית בשיתוף עם משרד החינוך וגורמים אחרים בסימן ק"ן לבן־יהודה – כן לעברית כדי להבטיח את הישגי העברית ולבסס את מעמדה כלשון תרבות וכלשון המדינה.

לקריאה נוספת

תכנית מורשת של אונסקו: אליעזר בן־יהודה מחייה השפה העברית (באנגלית)
דף אליעזר בן־יהודה באתר אונסקו במרשתת
אליעזר בן־יהודה והעברית באונסקו, אקדם 35, שבט תשס"ח, ינואר 2008